Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii


Witamy na stronie internetowej
Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

e-mail : biblioteka.pips@us.edu.pl
wypożyczalnia: nr telefonu (32) 3599-807

Instrukcja katalogu INTEGRO

Ogłoszenia:


W OKRESIE WAKACJI BIBLIOTEKA CZYNNA:

LIPIEC
Czytelnia: 9:00 – 15:00
Wypożyczalnia: 10:00 – 15:00

W LIPCU dyżury sobotnie dla studentów studiów zaocznych w dniach:
06.07.19 r.
13.07.19 r.

SIERPIEŃ BIBLIOTEKA NIECZYNNA

WRZESIEŃ:
Czytelnia: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia: 10:00 - 15:00

We WRZEŚNIU dyżury sobotnie dla studentów studiów zaocznych w dniu:

21.09.19 r.
28.09.19 r.

WAŻNA INFORMACJA:

Czytelnicy, którym termin zwrotu książek przypada na koniec lipca (lub wcześniej), proszeni są o zwrot lub prolongatę wypożyczanych książek przed sierpniem. Zamknięcie Biblioteki w sierpniu nie zwalnia tych czytelników z opłat za nieterminowy zwrot książek. Za sierpień nie naliczane są kary tylko studentom, którym termin zwrotu książek przypada w sierpniu.


HAN

Sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego od 1 stycznia 2015 zmienia system zdalnego dostępu do baz danych z OneLog na HAN. Sposób logowania ulegnie zmianie. Warunkiem korzystania z baz danych z komputerów zlokalizowanych poza siecią Uniwersytetu Śląskiego jest posiadanie aktywnego i niezablokowanego konta w systemie bibliotecznym (PROLiB, OPAC). Aby skorzystać z bazy należy wybrać link oznaczony jako HAN UŚ znajdujący się na stronie CINIBA w zakładce „źródła elektroniczne”. Następnie w oknie do logowania wpisać login (PESEL lub nr karty) oraz hasło używane w katalogu OPAC.