Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://bns.us.edu.pl/

Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii


Witamy na stronie internetowej
Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

e-mail : biblioteka.pips@us.edu.pl
wypożyczalnia: nr telefonu (32) 3599-807

Instrukcja katalogu INTEGRO

Ogłoszenia:


HAN

Sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego od 1 stycznia 2015 zmienia system zdalnego dostępu do baz danych z OneLog na HAN. Sposób logowania ulegnie zmianie. Warunkiem korzystania z baz danych z komputerów zlokalizowanych poza siecią Uniwersytetu Śląskiego jest posiadanie aktywnego i niezablokowanego konta w systemie bibliotecznym (PROLiB, OPAC). Aby skorzystać z bazy należy wybrać link oznaczony jako HAN UŚ znajdujący się na stronie CINIBA w zakładce „źródła elektroniczne”. Następnie w oknie do logowania wpisać login (PESEL lub nr karty) oraz hasło używane w katalogu OPAC.