Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://bns.us.edu.pl/

Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii


e-zbiory Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Biblioteka działając w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym poprzez stronę http://www.ciniba.edu.pl posiada dostęp do źródeł elektronicznych, które są dostępne w sieci komputerowej Uczelni:
- 56 baz danych,
- 18 000 czasopism elektronicznych,
- ok. 74.000 tytułów książek elektronicznych,
- zbiorów zdigitalizowanych w ramach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Czytelnicy mają także możliwość korzystania z elektronicznych baz danych z komputerów zlokalizowanych poza Uczelnią poprzez system HAN, pod warunkiem posiadania nie zablokowanego konta bibliotecznego.

Dodatkowo biblioteka posiada dostęp do bazy psychologicznej PsycArticles zakupionej przez Wydział, z której można korzystać tylko na terenie Wydziału.

Baza PsycARTICLES – Baza tworzona jest przez American Psychological Association (APA). Zawiera ponad 150 tys. artykułów z 70 czasopism publikowanych przez APA i przez organizacje stowarzyszone z APA (m. in. Canadian Psychological Association i Hogrefe Publishing Group). Prawie wszystkie czasopisma APA indeksowane są w bazie od 1 numeru. Baza dostępna jest na platformie EBSCOhost na Wydziale Pedagogiki i psychologii.

Studenci i pracownicy Wydziału, mają też dostęp poprzez stronę internetową Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, do katalogów bibliotek polskich i zagranicznych.