Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii


Katalogi

Kartkowe katalogi alfabetyczny (główny i czytelni) oraz rzeczowy nie są uzupełniane od 2009 r. Głównym katalogiem jest elektroniczny katalog INTEGRO.