Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://bns.us.edu.pl/


Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii


Opłaty


ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia opłat za niektóre prace i usługi wykonywane w bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego.

Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wprowadzonego Uchwałą nr 68 Senatu UŚl z dnia 26 czerwca 2007r., ustalam, po uzgodnieniu z kwestorem, cennik opłat obowiązujący dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego (w załączniku).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.
Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
Prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec

wydanie duplikatu karty 5 zł
kara za przetrzymanie książki ponad wyznaczony termin zwrotu 1 zł. za 1 tydzień za każdy wolumin
wysłanie pierwszego monitu 3 zł
wysłanie kolejnego monitu 5 zł
uszkodzenie kodu paskowego 2 zł
zniszczenia książki – należność szacowana w zależności od stopnia zniszczenia. min. 20 zł