Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wns

Badanie jakości kształcenia


WYNIKI OCENY PRACY DZIEKANATÓW WYDZIAŁU PEDAGOGKI I PSYCHOLOGII przeprowadzonej w
      czerwcu 2014 roku


Raport nt. wsparcia udzielanego studentom na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
       w roku akad. 2014/ 2015.


Raport nt. wsparcia udzielanego studentom studiów doktoranckich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
      Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2014/2015


Ankieta oceny zajęć dydaktycznych

WWYNIKI ANALIZY ANKIET OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH na kierunku Pedagogika Specjalna w
      semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016


WWYNIKI ANKIET OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH na kierunku Pedagogika w roku akademickim
       2014/2015


WWYNIKI ANKIET OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH na kierunku Pedagogika Specjalna w roku       akademickim 2014/2015

WWYNIKI ANKIET OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH na kierunku Psychologia w roku akademickim        2014/2015

Raport z wyników ankiety oceny zajęć dydaktycznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w roku       akademickim 2013/2014

Raport z wyników ankiety oceny zajęć dydaktycznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w roku       akademickim 2012/2013

WYNIKI ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII (rok       akademicki 2012/2013)

Ankieta oceny studenckich praktyk zawodowych

WYNIKI ANKIETY SATYSFAKCJI ZE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU       PSYCHOLOGIA ZREALIZOWANYCH W WAKACJE ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

Ankieta absolwenta

Protokół analizy wyników ankiety poziomu satysfakcji osób kończących studia na kierunku PEDAGOGIKA
      w roku akademickim 2014/215


Protokół analizy wyników ankiety poziomu satysfakcji osób kończących studia na kierunku
      PSYCHOLOGIA w roku akademickim 2014/215


Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
      Śląskiego za rok akademicki 2012/13