Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wns

Sprawozdania z działalności zespołów ds. jakości kształcenia


Raportu z oceny własnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii w zakresie jakości kształcenia w roku      akademickim 2015/2016 - przyjęty przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dniu 20.12.2016 r.

Ocena efektów kształcenia na kierunku PSYCHOLOGIA w roku akademickim 2014/2015 - przyjęta przez      Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dniu 15.12.2015

Ocena efektów kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA i PEDAGOGIKA SPECJALNA w roku akademickim
     2014/2015
- przyjęta przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dniu 15.12.2015

Raport z oceny własnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii w zakresie jakości kształcenia w roku      akademickim 2014/2015 - przyjęty przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dniu 15.12.2015

Sprawozdanie z pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Pedagogiki i Psychologii
      w roku akademickim 2014/2015
- przyjęty przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii
      w dniu 15.12.2015

RAPORT Wydziałowego Zespołu do spraw Jakości Kształcenia na Studiach Doktoranckich z działalności w
     roku akademickim 2014/2015


RAPORT Wydziałowego Zespołu do spraw Jakości Kształcenia na Studiach Doktoranckich z działalności w
      roku akademickim 2013/2014


Ocena efektów kształcenia na kierunku PSYCHOLOGIA w roku akademickim 2013/2014 - przyjęta przez      Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dniu 25.11.2014

Ocena efektów kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA i PEDAGOGIKA SPECJALNA
      w roku akademickim 2013/2014
- przyjęta przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dniu       25.11.2014

Raport z oceny własnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii w zakresie jakości kształcenia w roku      akademickim 2013/2014 - przyjęty przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dniu 16.12.2014

Raport z oceny własnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii w zakresie jakości kształcenia w roku      akademickim 2012/2013 - przyjęty przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dniu 16.12.2013