Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wns

Uchwały i zarządzenia


Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego:


Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego