Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wns

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
Wydziału Pedagogiki i Psychologii


Regulamin WSZJK Wydziału Pedagogiki i Psychologii od roku akademickiego 2017/2018
Polityka jakości kształcenia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego - przyjęty przez
       Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dniu 19.01.2016
Podmioty odpowiedzialne za realizację działań przewidzianych w Wewnętrznym Systemie Zapewniania       Jakości Kształcenia Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Skład WZJK na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na okres kadencji 2016 - 2020

dr hab. Maciej Bernasiewicz (przewodniczący)
dr hab. Irena Polewczyk (z-ca przewodniczącego)
prof. dr hab. Katarzyna Krasoń
dr hab. Beata Mazepa-Domagała
dr hab. Teresa Wilk
dr hab. Beata Ecler-Nocoń
dr hab. Elżbieta Turska
dr hab. Alicja Żywczok
dr inż. Barbary Batko
dr Anna Watoła
dr Mariola Paruzel-Czachura
dr Violetta Rodek
dr Grzegorz Głupczyk
dr Monika Sulik
dr Łukasz Jach
mgr Małgorzata Klimasz (przedstawiciel doktorantów)
Natalia Grabolus (przedstawiciel studentów)

Skład KZZJK dla kierunku pedagogika na okres kadencji 2016 - 2020

dr hab. Irena Polewczyk (przewodnicząca)
dr Magdalena Christ (z-ca przewodniczącej)
dr Anna Waligóra-Huk
dr hab. Mirosław Kisiel
dr Bogumiła Bobik
dr Joanna Góźdź
dr Monika Sulik
dr Barbara Czarnota-Palenik
dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer
dr Iwona Malorny
dr Karina Leksy
dr Andrzej Czerkawski
mgr Grażyna Dzwonkowska (przedstawiciel doktorantów)
Natalia Grabolus (przedstawiciel studentów)

Skład KZZJK dla kierunku arteterapia na okres kadencji 2016 - 2020

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń (przewodnicząca)
dr Małgorzata Łączyk
mgr Iwona Tomas
Aleksander Meryk (przedstawiciel studentów)

Skład KZZJK dla kierunku pedagogika specjalna na okres kadencji 2016 - 2020

dr hab. Alicja Żywczok (przewodnicząca)
dr Krystyna Moczia
dr Małgorzata Satoła
dr Mateusz Penczek
Karolina Stawiarz (przedstawicielka studentów)

Skład KZZJK dla kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi na okres kadencji 2016 - 2020

dr inż. Barbara Batko (przewodnicząca)
dr Michał Ochwat
mgr Dominik Adamek
Adrian Żernik (przedstawiciel studentów)

Skład KZZJK dla kierunku psychologia na okres kadencji 2016 - 2020

dr Maciej Janowski (przewodnicząca)
dr Magdalena Rode (z-ca przewodniczącej)
mgr Michał Brol (ZPPiO)
dr Mariola Paruzel-Czachura
dr Anita Gałuszka (ZPZiJŻ)
dr Maciej Janowski (ZPO)
mgr Żaneta Rachwaniec-Szczecińska (ZPO)
dr Izabela Rajska-Kulik (ZPKiS)
mgr Zuzanna Wałach-Biśta (ZPSiŚ)
dr Aleksandra Wieteska (ZPRiBnR)
dr Yvona Woźniakova (ZPRiBnR)
mgr Tomasz Jakubowski (przedstawiciel doktorantów)
Krzysztof Wiesebach (przedstawiciel studentów)

Skład Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia na Studiach Doktoranckich na okres kadencji 2016 - 2020

dr hab. Beata Ecler-Nocoń (przewodnicząca)
dr hab. Ewa Bielska
dr hab. Irena Polewczyk
dr Bartosz Wojciechowski
mgr Wiola Friedrich

Skład Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych na okres kadencji 2016 - 2020

dr hab. Elżbieta Turska (przewodnicząca)
dr hab. Teresa Wilk
dr hab. Alina Budniak
dr Anna Watoła
dr Iwona Wendreńska
dr Damian Grabowski
dr Joanna Godawa