Doktoraty


Koszty doktoratu

Zasady odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 23 z dnia 13 lutego 2013 r dostępne tutaj:
http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201323.pdf
http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/po201507.pdf.GODZINY OTWARCIA
Sekretariat Prodziekana ds. Nauki czynny:
Poniedziałek – 8.00.-15.00
Wtorek – 8.00-15.00
Środa – nieczynne
Czwartek – 8.00-15.00
Piątek – 8.00 – 15.00
pokój nr 124 tel. 32 3599-794