Doktoraty


Nagrody Prezesa Rady Ministrów


Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r.

Załącznik nr 1 (plik PDF) - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne , stanowiące załącznik do Obwieszczenia oraz rozporządzenie zmieniające (plik PDF) .

Wymagane dokumenty (dotyczy rozpraw doktorskich): Wnioski należy składać w terminie na 10 dni przed posiedzeniem styczniowej Rady Wydziału (zgodnie z harmonogramem posiedzeń w danym roku akademickim) w Sekretariacie Prodziekana ds. Nauki - pok. 124.

W przypadku, gdy wnioskowana jest osoba, której nadano stopień naukowy w grudniu poprzedniego roku, wnioski należy składać w terminie na 10 dni przed posiedzeniem lutowej Rady Wydziału (zgodnie z harmonogramem posiedzeń w danym roku akademickim) w Sekretariacie Prodziekana ds. Nauki - pok. 124.

Dokumenty (pkt. od 1 do 5) należy włożyć do białej, opisanej teczki.

Prosimy o przekazanie całej dokumentacji (pkt. od 1 do 6) również w formie elektronicznej (na płycie CD RW).

Więcej informacji na stronie :
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,dok.html

GODZINY OTWARCIA
SEKRETARIATU PRODZIEKANA DS. NAUKI
wtorek i czwartek godz. 8.00 – 15.00
tel. (032) 35 99 794, pok. 124