Doktoraty


Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla autorów najlepszych rozpraw doktorskich


Nagrody Naukowe Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla młodych pracowników nauki - autorów najlepszych rozpraw doktorskich obronionych na wydziale, przyznawane są w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym jest przyznawana Nagroda. Prace z Wydział Pedagogiki i Psychologii podlegają zgłoszeniu w latach parzystych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem (Pobierz)

Wnioski o przyznanie Nagrody dla pracownika wydziału należy składać w terminie na 10 dni przed posiedzeniem kwietniowej Rady Wydziału (zgodnie z harmonogramem posiedzeń roku w którym może być przyznana Nagroda) w Sekretariacie Prodziekana ds. Nauki - pok. 124.

Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o przyznanie Nagrody dla pracowników (Pobierz)
  • Egzemplarz rozprawy doktorskiej
Do dostarczonych dokumentów dołączone zostaną:
  • Recenzje rozprawy doktorskiej,
  • Wyciąg protokołu z posiedzenia rady wydziału


GODZINY OTWARCIA
SEKRETARIATU PRODZIEKANA DS. NAUKI
wtorek i czwartek godz. 8.00 – 15.00
tel. (032) 35 99 794, pok. 124