Habilitacje


Przewody habilitacyjne do 2013r.


Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 4 listopada 2014 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk społecznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Jadwidze Lach-Rosocha
z Wydziału Techniczno-Społecznego
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Pedagogia przeżycia estetycznego w wychowaniu człowieka jako osoby”.Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 26 lutego 2008 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Ewie Ogrodzkiej-Mazur
z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo”.Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 12 maja 2009 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Ewie Jarosz
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – perspektywa globalna i lokalna”.Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 26 stycznia 2010 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Ewie Wysockiej
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt.. „Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania”.
Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 23 lutego 2010 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Inettcie NOWOSAD
z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Zielonogórskiego

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Autonomia szkoły publicznej w Niemczech. Poszukiwania – konteksty – uwarunkowania”.
Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 30 września 2010 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Teresie Wilk
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej
Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha”.Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 30 września 2010 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Elżbiety Jaszczyszyn
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętności czytania dzieci sześcioletnich”.
Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 18 października 2011 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Katarzynie Borzuckiej-Sitkiewicz
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży
(jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych)”.
Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 25 października 2011 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Beacie Mazepa-Domagała
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Upodobania obrazowe dzieci w wieku przedczytelniczym
w zakresie ilustracji książkowej”.
Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 25 października 2011 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Danucie Lalak
z Wydziału Społecznych Nauk Stosowanych i Resocjalizacji
Uniwersytetu Warszawskiego

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej”.
Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 19 czerwca 2012 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Beacie Dyrda
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych
– studium społeczno-pedagogiczne”.Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 10 lipca 2012 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Alicji Żywczok
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji”.Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 23 kwietnia 2013 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Ewie Szadzińskiej
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Podstawy poznawcze procesu kształcenia”.
Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 21 maja 2013 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Danucie Raś
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie tematyki przewodu habilitacyjnego (jednotematyczny cykl publikacji)
w następującym brzmieniu „O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich”.Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 17 grudnia 2013 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk społecznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Alicji Gałązka
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
„Future Learning System – drama kreatywna w nauczaniu języka angielskiego. Perspektywa psychopedagogiczna”.
Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 14 stycznia 2014 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk społecznych
w dyscyplinie pedagogika
Panu dr Krzysztofowi Maliszewskiemu
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury”.
Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 18 marca 2014 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk społecznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Barbarze Grabowskiej
z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
„Poczucie tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej – studium porównawcze”.
Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 27 maja 2014 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk społecznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Beacie Ecler-Nocoń
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Wychowanie a płciowość osób w relacjach międzyludzkich z perspektywy pedagogiki personalistycznej”.
Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2014 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk społecznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Ewie Bielskiej
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych. Główne problemy, pojęcia, rozstrzygnięcia”.
Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 8 lipca 2014 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk społecznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Irenie Polewczyk
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej dzieci
w wieku przedszkolnym”.
Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 4 listopada 2014 roku
nadano stopień doktora habilitowanego nauk społecznych
w dyscyplinie pedagogika
Pani dr Jadwidze Lach-Rosocha
z Wydziału Humanistyczno-Społecznego
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Pedagogia przeżycia estetycznego w wychowaniu człowieka jako osoby”.