Habilitacje


Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku dla nauczycieli akademickich przyznawane są na podstawie przepisów art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 296).

Wnioski o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
GODZINY OTWARCIA
SEKRETARIATU PRODZIEKANA DS. NAUKI
wtorek i czwartek godz. 8.00 – 15.00
tel. (032) 35 99 794, pok. 124