Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wns

Projekty


Informacje o konkursach i programach


Kto może otrzymać wsparcie:
 • Studenci
 • Doktoranci
 • Młodzi naukowcy przed doktoratem
 • Młodzi naukowcy po doktoracie
 • Zespoły badawcze
 • Doświadczeni naukowcy
Cel finansowania:
 • Stypendia naukowe
 • Granty stypendialne
 • Możliwości finansowania rozwoju kariery naukowej
 • Działalności badawczo-innowacyjnej oraz badawczo-wyjazdowych
Na co można przeznaczyć fundusze:
 • Badania podstawowe*
 • Kontynuacje badań*
 • Publikację i rozpowszechnianie wyników badań*
 • Zakup aparatury naukowo-badawczej i/lub usług obcych*
 • Pokrycie kosztów szkoleń, przelotu, zakwaterowania, wyżywienia, diet, ubezpieczeń i wiz związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji wizytującej*
 • Wyjazdy na konferencje, zakup książek*
 • Wynagrodzenie osób pracujących w projekcie*
 • Samodzielna decyzja naukowca o sposobie rozdysponowania otrzymanych środków finansowych*
 • oraz inne ściśle wynikające z dokumentacji konkursowej
* rodzaj funduszy i ich przeznaczenia uzależniony jest od wytycznych i kwalifikowalności wydatków w projekcie