Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wns

Projekty


Przydatne linki


Gdzie szukać informacji o konkursach i programach:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) - https://www.ncn.gov.pl/
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) - http://www.ncbr.gov.pl/
HORYZONT 2020 - http://www.kpk.gov.pl/?page_id=59
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) - https://www.fnp.org.pl/
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - http://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-granty-wyszehradzkie
EURAXESS - https://www.euraxess.pl/
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych - http://www.kpk.gov.pl/
Unii Europejskiej - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN - http://www.ippt.pan.pl/
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl/granty-na-granty/
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - komunikaty - http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/
Marie Curie - link
Portal Funduszy Europejskich - http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1
EFSS Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - http://www.fss.org.pl/
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - http://www.frse.org.pl/
Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego - http://projekty.us.edu.pl/dzial-projektow
Inne źródła o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym