Projekty


Realizowane projekty


„Myśl odwrotnie i przewrotnie - kreacja i twórczość w odkrywaniu siebie i świata”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o projekcie (plik PDF)