Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wns

Projekty


Realizowane projekty

Myśl odwrotnie i przewrotnie – kreacja i twórczość w odkrywaniu siebie i świata”
POWR.03.01.00-00-U187/17

Uniwersytet Śląski w Katowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Myśl odwrotnie i przewrotnie – kreacja i twórczość w odkrywaniu siebie i świata”. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat i będzie realizowany we współpracy z Fundacją „Gniazdo” w Katowicach oraz Przedszkolem Publicznym „Dwujęzyczny Maluch” w Tarnowskich Górach. Głównym celem projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako formy aktywności społecznej, co zostanie osiągnięte poprzez opracowanie programu kształcenia i realizacji działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, które służyć będą rozwijaniu kompetencji pozwalających na:

rozbudzaniu ciekawości poznawczej, inspiracji do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia, propagowania kultury innowacyjności, zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości oraz integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższania jakości już prowadzonych zajęć w okresie 15 m-cy od 1.10.2018 – 31.12.2019 r. (z przerwą w okresie wakacyjnym), których efektem jest podniesienie kompetencji tj.: kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i umiejętność pracy w zespole – co wpisuje się w cel szczegółowy PO WER podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku i społeczeństwa.

Projekt obejmuje swoim zakresem opracowanie i realizacja działań dydaktycznych skierowanych dla dzieci w wieku 6-16 lat przez WPiPs w porozumieniu z FG oraz PPDM, co przyczyni się do realizacji trzeciej misji uczelni.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, tel. +48 32 359 9 702

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
http://www.us.edu.pl

Cele i założenia projektu (pobierz plik DOCX)

HARMONOGRAM (pobierz plik XLSX)

ZARZĄDZENIE

PLAKAT (pobierz plik PDF)