Ankieta poziomu satysfakcji osób kończących studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach


Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, obecnie kończycie Państwo studia I stopnia w Uniwersytecie Śląskim. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, dzięki której będziemy mogli poznać Państwa opinie dotyczące programu kształcenia kierunku, który właśnie kończycie, a także szerzej rozumianych warunków studiowania w naszej Uczelni. Wypełnienie kwestionariusza zajmie Państwu kilka minut, nam natomiast dostarczy cennych informacji, które w znaczący sposób pomogą w procesie podnoszenia jakości kształcenia oraz podpowiedzą, co możemy zrobić, żeby program kształcenia i warunki studiowania lepiej odpowiadały potrzebom studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Ankieta dostępna jest w systemie USOSweb (https://usosweb.us.edu.pl) po zalogowaniu na indywidualne konto studenta.