II Dni Arteterapii i Muzykoterapii pod nazwą „Kolor i dźwięk w działaniach arteterapeutycznych”


Po raz drugi trzy katowickie szkoły wyższe – Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Pięknych oraz Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego organizują arteterapeutyczne wydarzenie – II Dni Arteterapii i Muzykoterapii pod nazwą „Kolor i dźwięk w działaniach arteterapeutycznych”. Spotkania w ramach tego artystycznego przedsięwzięcia skupiać się będą wokół warsztatów, spektakli oraz wystaw. Rozpoczną się 7 marca w jednej z sal Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach warsztatami z rysunku arteterapeutycznego, a sfinalizowane zostaną 28 marca spektaklem teatru Akademii Muzycznej, którego opiekunem artystycznym jest Prof. dr hab. Katarzyna Krasoń.

Wydarzeniami towarzyszącymi II Dniom Arteterapii i Muzykoterapii są Dni Otwarte Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (7 – 8 marca 2018) oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (21 marca 2018), podczas których realizowane będą rozmaite warsztaty i artystyczno-naukowe zdarzenia – w formule całkowicie darmowej. Warto zaznaczyć, że wymienione wyżej uczelnie, wraz z Akademią Muzyczną utworzyły w 2016 roku interdyscyplinarny kierunek studiów – Arteterapia, który pozwala na kształcenie osób, chcących uzyskać wielokierunkową wiedzę z zakresu terapii oraz wykształcenie artystyczne w perspektywie wizualnej i muzycznej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem arteterapeutycznego spotkania i zachęcamy do aktywnego udziału w zaproponowanych formach artystycznego doświadczania sztuki i świata.