„Filmowe psycho-tropy” – druga ogólnopolska konferencja naukowa


Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet SWPS organizują II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Filmowe psycho-tropy”. Hasłem tegorocznego spotkania jest „Twórca i bohater filmowy”. Wydarzenie będzie okazją do przyjrzenia się tematowi od strony naukowej, analizy psychologicznych aspektów procesu twórczego i odbioru dzieła, a także roli edukacyjnej, profilaktycznej i terapeutycznej obrazów filmowych.

Na program konferencji złożą się sesje tematyczne, sesja studencka oraz posterowa. Przewidziane są również krótkie wykłady zaproszonych ekspertów, spotkanie z twórcami filmowymi, seans filmowy oraz certyfikowane warsztaty dla nauczycieli dotyczące metodyki pracy z filmem. Wydarzenie adresowane jest do:
  • pracowników naukowych różnych dyscyplin, doktorantów i studentów różnych kierunków studiów,
  • nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
  • osób wykorzystujących film w edukacji, profilaktyce i terapii.
Tegoroczna konferencja odbywać będzie się 12 i 13 kwietnia 2018 roku w Katowicach. Dla przedstawicieli różnych środowisk spotkanie stanie się okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Zgłoszenia udziału przyjmowane są drogą elektroniczną: konferencjafilmowepsycho-tropy.