Godziny dziekańskie w dniu 3 października 2017 r.


W dniu 3 października 2017 r.
ogłaszam godziny dziekańskie
dla studentów studiów stacjonarnych i wieczorowych>
Wydziału Pedagogiki i Psychologii
z wyjątkiem studentów I-go roku,
dla których przewidziane są spotkania organizacyjne.


Harmonogram obowiązkowych spotkań organizacyjnych dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
• 12.00 –13.20 – Pedagogika, Pedagogika specjalna oraz Arteterapia - studia I stopnia (Aula)
• 13.30 – 14.50 – Pedagogika studia II stopnia oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - studia I stopnia (Aula)
• 15.00 – 16.20 – Psychologia (Aula)