XXXVIII Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014Szanowni Państwo - Pracownicy, Doktoranci i Studenci
wraz z Radą Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Radą Samorządu Studenckiego mam zaszczyt zaprosić Państwa na XXXVIII Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2013/2014, która odbędzie się 8 października 2013 r. o godz.10.00 w Auli im. Józefa Pietera, mieszczącej się w Gmachu Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53

Wykład inauguracyjny pt. Młodość bez skrzydeł? O pokoleniu „wielkich nadziei” i „wielkich rozczarowań” wygłosi dr hab. Ewa Wysocka

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk