Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015
Szanowni Państwo - Pracownicy, Doktoranci i Studenci wraz z Radą Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Radą Samorządu Studenckiego mam zaszczyt zaprosić Państwa na XXXIX Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015, która odbędzie się 9 października 2014 r. o godz.10.00 w Auli im. Józefa Pietera, mieszczącej się w Gmachu Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53

Wykład inauguracyjny pt. „Doświadczenie sukcesu szkolnego w kontekście specyficznych zakłóceń przetwarzania słuchowego” wygłosi dr hab. Irena Polewczyk

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk