Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016
Szanowni Państwo - Pracownicy, Doktoranci i Studenci
wraz z Radą Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Radą Samorządu Studenckiego mam zaszczyt zaprosić Państwa na XL Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016, która odbędzie się 5 października 2015 r. o godz.10.00 w Auli im. Józefa Pietera, mieszczącej się w Gmachu Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53.

Wykład inauguracyjny pt. Dźwięk ucieleśniony w akcie kreacji - potępieńcze cierpienie czy hedonistyczna lewitacja? wygłosi prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk