Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Szanowni Państwo - Pracownicy, Doktoranci i Studenci wraz z Radą Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Radą Samorządu Studenckiego mam zaszczyt zaprosić Państwa na XLI Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017, która odbędzie się 4 października 2016 r. o godz.10.00 w Auli im. Józefa Pietera, mieszczącej się w Gmachu Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53.

Wykład inauguracyjny pt. (Psycho)lingwistyczny profil sprawcy przestępstwa. Czy istnieje językowy odcisk palca? wygłosi prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk