Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018.
Szanowni Państwo - Pracownicy, Doktoranci i Studenci wraz z Radą Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Radą Samorządu Studenckiego mam zaszczyt zaprosić Państwa na XLII Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 3 października 2017 r. o godz.10.00 w Auli im. Józefa Pietera, mieszczącej się w Gmachu Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53

Wykład inauguracyjny pt. Odyseja studiowania - u-chodzenie jako kategoria pedagogiczna i etos akademicki wygłosi dr hab. Krzysztof Maliszewski.

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk