Informacja dla studentów rozpoczynających lektorat języka obcego


Informacja dla studentów rozpoczynających lektorat języka obcego Informacja dla studentów rozpoczynających lektorat języka obcego Informacja dotyczy studentów rozpoczynających lektorat języka obcego realizowany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na studiach:  
 • stacjonarnych I stopnia
 • stacjonarnych II stopnia
 • stacjonarnych jednolitych magisterskich
 • niestacjonarnych I stopnia
 • niestacjonarnych II stopnia
 • niestacjonarnych jednolitych magisterskich
1. Informacje ogólne Od roku akademickiego 2014/2015 nauczanie języków obcych w ramach lektoratów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych magisterskich prowadzone jest w ramach pasm językowych:  
 • pasmo humanistyczno - społeczne;
 • pasmo matematyczno - przyrodnicze;
 • pasmo neofilologiczne;
 • pasmo cieszyńskie.
Szczegóły dotyczące przypisania kierunków studiów do pasm językowych:http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20137701.pdf [1]   Student wybiera lektorat z jednego języka obcego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego pod warunkiem ich dostępności w ramach programów studiów na danym kierunku. Na niektórych kierunkach przewidziano inne niż wymienione języki obce. Istnieją kierunki, które określają w swoich wymaganiach wobec studenta znajomość języka angielskiego, dlatego ich oferta lektoratowa ograniczona jest do ww. języka i studenci rozpoczynający studia na tych kierunkach powinni wykazać się kompetencją w zakresie języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B1 wg ESOKJ.

2. Internetowa rejestracja Warunkiem uczestnictwa w pasmach lektoratowych realizowanych przez SPNJO (z wyłączeniem pasma neofilologicznego*) jest właściwe zarejestrowanie się do grupy w terminie internetowej rejestracji za pośrednictwem serwisu UL lub USOSweb na podstawie wyniku testu poziomującego.  

TRYB STUDIÓW / SPOSÓB REJESTRACJI

UL (przez SPNJO)

USOSweb

(przez Wydział**)

stacjonarne I stopnia

x

 
stacjonarne II stopnia

x

 
stacjonarne jednolite magisterskie

x

niestacjonarne I stopnia

x (studenci WNS)

x

niestacjonarne II stopnia

x

niestacjonarne jednolite magisterskie  

x

*) PASMO NEOFILOLOGICZNE - informacji dotyczących rejestracji na zajęcia z drugiego języka obcego udzielają dziekanaty. **) Studenci, którzy logują się na lektoraty przez USOSweb otrzymają informację dotyczącą sposobu rejestracji na wydziale.

3. Test poziomujący Przed rejestracją do grupy student obligatoryjnie rozwiązuje w zapowiedzianym terminie (punkt 5 poniżej) test poziomujący zamieszczony na platformie elearningowej: http://el2.us.edu.pl/spnjo.
  Student wykonuje kolejne kroki:
 • wchodzi na platformę elearningową http://el2.us.edu.pl/spnjo;
 • loguje się poprzez Centralny Punkt Logowania;
 • wybiera na platformie kurs „Testy poziomujące z języków obcych” podając klucz dostępu podany w opisie kursu na głównej stronie;
 • zapoznaje się z informacjami dotyczącymi testów poziomujących;
 • wypełnia ankietę;
 • wybiera i rozwiązuje testy poziomujące z języków obcych, które zna, dostępnych na danym kierunku, tj. z jednego lub kilku języków obcych.
4. Wynik testu poziomującego Wyniki uzyskane z jednego lub kilku testów poziomujących z języka lub języków obcych, których student uczył się na dotychczasowych etapach kształcenia, są podstawą do wyboru odpowiedniej grupy lektoratowej aktualnie dostępnej podczas rejestracji internetowej na UL lub USOSweb wg kalendarza rejestracji.

5. Terminy Rozwiązywanie testów poziomujących: do 15.09.2014 W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony.   Rejestracja internetowa na UŚ
Od dnia 01.10.2014 od godz. 12:00 do dnia 03.10.2014 do godz. 12:00 I tura, dla studentów I roku
Od dnia 06.10.2014od godz. 12:00 do dnia 08.10.2014do godz. 12:00 II tura, dla wszystkich studentów
Od dnia 13.10.2014od godz. 12:00 do dnia 17.10.2014do godz. 12:00 III tura, dla wszystkich studentów
Dodatkowe informacje na stronie:http://www.spnjo.us.edu.pl/ Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych adres: Katowice, ul Szkolna 7, p.21 (II piętro); tel. 359-18-17 e-mail: lektorat@us.edu.pl