KOMUNIKAT – STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - termin składania wniosków od 10.09. do 24.09. 2015 r.


Studentów zainteresowanych stypendiami ministra zawiadamiamy, że wnioski należy składać w terminie do 24 września br. w Dziekanacie ds. stypendialnych i socjalnych pok. 24. Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 oraz wzór wniosku stypendialnego znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html