Zaproszenie dla studentów do współpracy przy Dniu Otwartym


20 marca (piątek) na naszym Wydziale odbędzie się "II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" będące wspólną inicjatywą Instytutów i Katedr działających w ramach Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Poszukiwani są przewodnicy - osoby, których zadaniem będzie zachęcanie do zwiedzania Wydziału oraz odwiedzania stoisk przez grupy uczniów - zgłoszenia przyjmuje mgr Agnieszka Skorupa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie e-maila z tematem PRZEWODNICY na adres: agnieszka.skorupa@us.edu.pl do 10 marca - w treści prosimy podać imię i nazwisko, kierunek i rok studiów. Każda osoba otrzyma odpowiedź, a spotkanie organizacyjne zaplanowane jest na wtorek 17 marca.