"Languages & Emotions, Języki i Emocje, Katowice 2017"
Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w II Międzynarodowej Konferencji "Languages & Emotions, Języki i Emocje, Katowice 2017", jej Organizatorzy przygotowują certyfikowany kurs On LINE opracowany na podstawie wystąpień i warsztatów prezentowanych podczas wydarzenia..

Można już zapisać się na newsletter na stronie www.LanguagesAndEmotions.eu, by w pierwszej kolejności dowiedzieć się o uruchomieniu kursu. Wszystkie nagrania objęte kursem będą posiadały polskie napisy, zintegrowane z filmikami prezentacje w power point w języku polskim oraz dodatkowe materiały, które otrzymywali uczestnicy podczas konferencji w Katowicach.

Uruchomiony zostaje również cykl bezpłatnych webinarów, spotkań ON LINE ze specjalistami z tematów poruszanych podczas konferencji. Pierwszy webinar już 12 czerwca o 20:00 (wymagana uprzednia rejestracja mailowa).

Konferencja odbyła się w dniach 20-22 kwietnia 2017
organizatorzy z ramienia Uniwersytetu Śląksiego:
Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego oraz
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Współgospodarz: Miasto Katowice
Partner : SWPS