Spotkania dla studentów I roku


Szanowne Studentki i Studenci I roku studiów stacjonarnych i wieczorowych kierunków Wydziału Pedagogiki i Psychologii (PIPS) - serdecznie zapraszamy do udziału w obowiązkowych spotkaniach. Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre spotkania przewidziano dla kilku kierunków razem:
 • Spotkania z opiekunami roku oraz w sprawie lektoratów
  • Pedagogika studia I stopnia, Pedagogika Specjalna oraz Arteterapia, wtorek 4 października 12:30-12:45, omówienie lektoratów (Aula PIPS),
  • Pedagogika studia I stopnia, wtorek 4 października 12:45-13:45, informacje od opiekuna, harmonogram praktyk (Aula PIPS),
  • Pedagogika specjalna, wtorek 4 października 12:45-13:45, informacje od opiekuna, harmonogram praktyk (sala 108 PIPS),
  • Arteterapia, wtorek 4 października 12:45-13:45, informacje od opiekuna (sala 9 PIPS),
  • Pedagogika studia II stopnia, studia nauczycielskie, wtorek 4 października 12:30-13:30, omówienie lektoratów, informacje od opiekuna (sala 209 PIPS),
  • Pedagogika studia II stopnia, studia nienauczycielskie, wtorek 4 października 12:30-13:30, informacje od opiekuna, omówienie lektoratów (sala 201 PIPS),
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, wtorek 4 października 12:30-13:30, informacje od opiekuna, omówienie lektoratów (sala 203 PIPS, Grażyńskiego 53). Oprócz tego zapraszamy serdecznie również na spotkanie otwierające nowy kierunek, w środę 5 października o godz. 10:00 do Kampusu Akademickiego na ul. Bankowej 14, sala 433,
  • Psychologia dzienna i wieczorowa, wtorek 4 października 15:15-16:00, informacje od opiekuna, omówienie lektoratów (Aula PIPS).

 • Szkolenia biblioteczne
  • Pedagogika studia I stopnia, Pedagogika Specjalna oraz Arteterapia, poniedziałek 10 października godz. 8:00-8:45 (Aula PIPS),
  • Pedagogika studia II stopnia oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, wtorek 4 października 13:45-14:30 (Aula PIPS),
  • Psychologia dzienna i wieczorowa, wtorek 4 października 14:30-15:15 (Aula PIPS).

 • Dzień Adaptacyjny
  Wydarzenie przygotowywane przez Centrum Obsługi Studentów oraz Uczelnianą i Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego:
  • Pedagogika studia I stopnia, Pedagogika Specjalna oraz Arteterapia, poniedziałek 10 października godz. 9:00 - 12:00 (Aula PIPS),
  • Pedagogika studia II stopnia, nauczycielskie i nienauczycielskie, poniedziałek 10 października godz. 12:30 - 15:30 (Aula PIPS),
  • Psychologia dzienna i wieczorowa, poniedziałek 10 października godz. 16:00-19:00 (Aula PIPS),
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, poniedziałek 17 października, godz. 09:00-12:00 (ul. Bankowa 14, sala 433).

Uprzejmie informujemy, że indeksy i legitymacje można odbierać od poniedziałku 3 października, w godzinach urzędowania Dziekanatów. Godziny otwarcia Dziekanatów znajdują się na stronie: http://www.wpips.us.edu.pl/dziekanat.php

Przypominamy o konieczności rejestracji na zajęcia językowe oraz wykonania testów poziomujących przed spotkaniami organizacyjnymi: http://www.spnjo.us.edu.pl/node/365 Prosimy także sprawdzić, czy w systemie USOS widoczny jest Państwa adres e-mail, co jest istotne w komunikacji z Dziekanatem i Wykładowcami: https://usosweb.us.edu.pl

Plany zajęć są publikowane na stronie Wydziału: http://wpips.us.edu.pl/ Organizacja roku akademickiego zawierająca wykaz dni wolnych od zajęć znajduje się tutaj: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201622.pdf

Polecamy Państwu stronę: http://student.us.edu.pl/ oraz poradnik dla Studentów I roku: http://student.us.edu.pl/pierwsza-pomoc-dla-pierwszaka-20162017 Wzory pism odnaleźć można tutaj: http://student.us.edu.pl/tok-studiow Należy kierować je do odpowiednich Prodziekanów: http://www.wpips.us.edu.pl/struktura.php?s=wladze&?submenuheader=0