II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych


zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w II Spotkaniu z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, które odbędzie się w piątek 20 marca 2015 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, Grażyńskiego 53).

Spotkanie stanowi ciekawą alternatywę wobec „Dnia Wagarowicza”, a początek wiosny symbolicznie uznać można za czas sprzyjający rozwojowi osobistemu. Dlatego też pracownicy i studenci naszego Wydziału przygotowali wykłady, zajęcia w laboratorium psychologicznym oraz różnorodne warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Uczestnictwo szkoły w tym wydarzeniu potwierdzone zostanie certyfikatem. Udział w wydarzeniu jest oczywiście bezpłatny.

Obowiązują zapisy na warsztaty - szczegóły znajdują się w załączonym programie.

Wydarzenie honorowym patronatem objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk.

Zaproszenie | Program