STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
- termin składania wniosków do 23.09. 2013 r.

Studentów i doktorantów zainteresowanych stypendiami ministra zawiadamiamy, że wnioski należy składać do 23 września br. w Dziekanacie ds. stypendialnych i socjalnych pok. 24 oraz pok. 124 (doktoranci)

Wniosek należy pobrać ze strony http://student.us.edu.pl/wzory-drukow-i-informacje

Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow/system-pomocy-materialnej/stypendia-ministra/stypendia-ministra/
oraz
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2013-2014.html