KOMUNIKAT:
STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
- termin składania wniosków od 8.09.2014 do 19.09.2014 r.


Studentów zainteresowanych stypendiami ministra zawiadamiamy, że wnioski należy składać w terminie do 19 września br. w Dziekanacie ds. stypendialnych i socjalnych pok. 24. Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 oraz wzór wniosku stypendialnego znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2014-2015.html

oraz na stronie UŚ

http://student.us.edu.pl/stypendia-ministra-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-ak-20142015-dla-studentow