STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - termin składania wniosków od 04.09. do 15.09. 2017r.


Studentów zainteresowanych stypendiami ministra zawiadamiamy, że wnioski należy składać w terminie 04 - 15 września br. w Dziekanacie ds. stypendialnych i socjalnych (pok. 24). Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 oraz wzór wniosku stypendialnego znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html