STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017


Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla Studentów i Doktorantów na rok akademicki 2016/2017.

1. Termin składania wniosków w dziekanacie (pokój 120) – dla Studentów, oraz w sekretariacie studiów III stopnia (pokój 124) – dla Doktorantów w terminie od 5 do 14 września 2016 roku.

2. Student składa 3 egzemplarze wniosku oraz 1 komplet dokumentacji nt. wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska - w przypadku przyznania stypendium - na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra. (Wzór dostępny na stronie MNiSW).

3. Przypominamy o dołączeniu aktualnego adresu e-mailowego.

Szczegóły oraz formularze wniosków na stronie internetowej:
- dla Studentów
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

- dla Doktorantów
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiągniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html