Uniwersytet Śląski SUPERLIDEREM INNOWACJI

Uniwersytet Śląski w Katowicach został wyróżniony w XII Ogólnopolskim Konkursie Centrum Innowacji WKTiR w Katowicach „Lider Innowacji”. Tytuł „Superlider Innowacji 2013” otrzymał za wybitne osiągnięcia i sukcesy w działalności innowacyjnej.

Statuetkę SUPERLIDERA INNOWACJI, podczas uroczystej gali wręczenia nagród 23 kwietnia 2013 w Domu Technika NOT w Katowicach, w imieniu Uczelni odebrał Pełnomocnik Rektora ds. Komercjalizacji i Rozwoju Sieci Współpracy mgr Dariusz Laska. Jak komentuje Prorektor UŚ ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk: – Duma i radość są oczywiste. Warto jednakże mieć świadomość, że taka nagroda nie tylko uskrzydla, ale i mobilizuje do podniesienia poprzeczki jeszcze wyżej.OSIĄGNIĘCIA UCZELNI W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ:
 • prace badawcze w priorytetowo traktowanych obszarach technologicznych, m.in. energetyce, ochronie środowiska, nanotechnologii i nanomateriałach
 • systematycznie modernizowane zaplecze laboratoryjne (137 pracowni), światowej klasy aparatura badawcza
 • prawie 300 przedmiotów własności przemysłowej zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP
 • strategie komercjalizacji: sprzedaż i licencja
 • spółki odpryskowe spin out/spin off, oparte na wybranych rozwiązaniach technologicznych: w październiku 2012 r. powstała pierwsza spółka spin out (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach), trwają prace nad powołaniem spółki spin off, (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
 • bardzo zaawansowane prace nad powołaniem spółki celowej uczelni
 • współodpowiedzialność za rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego Regionu
 • UŚ liderem Projektu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
 • wspólny z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
 • liczne inicjatywy klastrowe, m.in.: Śląski Klaster Multimedialny, Śląski Klaster Wodny, Śląski Klaster Nanotechnologiczny
 • w ciągu ostatnich pięciu lat Uniwersytet Śląski podpisał ponad 150 umów partnerskich z podmiotami i instytucjami o zróżnicowanych profilach działalności, w tym kilkadziesiąt w ciągu ostatniego roku
 • Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ – medium łączące sferę nauki i gospodarki, promując potencjał i osiągnięcia Uniwersytetu wśród jego partnerów biznesowych, równolegle wspiera pracowników naukowych na każdym etapie podejmowania współpracy z przedstawicielami sfery gospodarki