V Śląskie Warsztaty Psychoterapii - pod Patronatem Honorowym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego


Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego objął Patronatem Honorowym V Śląskie Warsztaty Psychoterapii. Już po raz piąty w dniach 25-26 listopada 2017 roku w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach odbędzie się spotkanie lekarzy psychiatrów i specjalistów w dziedzinie psychoterapii. W ramach V Śląskich Warsztatów Psychoterapii zapraszamy do wspólnej refleksji nad obecnością starego w nowym i nowego w starym, a także nad użytecznością innowacji oraz kreatywności w praktyce klinicznej. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania czynnego uczestnictwa w postaci: warsztatów (trwających 3 godziny) lub wykładów. Swoje propozycje należy nadsyłać do 15 marca 2017 roku.

Szczegóły na stronie: http://www.psychiatria.pl/wiadomosc/v-slaskie-warsztaty-psychoterapii/21188