Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wns

Władze Wydziału

Dziekan
prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk
stanislaw.juszczyk@us.edu.pl
te. 32 3599 736
pok. 120
Dyżury:
wtorek
12:00 - 14:00

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
dr hab. Beata Mazepa-Domagała
pok. 120
Dyżury:
czwartek
13:00-14:00
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
dr hab. Teresa Wilk
pok. 14

Dyżury (plik PDF)
Prodziekan ds. Nauki
prof. dr hab Katarzyna Krasoń
pok. 124
Dyżury:
czwartek
10:00 - 11:00