ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


OGŁOSZENIA:


UWAGA STUDENCI
Dziekanat Zarządzania Zasobami Ludzkimi w okresie wakacyjnym będzie
czynny - od poniedziałku do piątku od godz. 9.30 do 13.30"Terminy egzaminów:

ROK I SEM. II 2016/2017 Studia Stacjonarne I-go stopnia (plik XLXS)
ROK II SEM. IV 2016/2017 Studia Stacjonarne I-go stopnia (plik XLXS)
ROK I SEM. II 2016/2017 Studia Niestacjonarne I-go stopnia (plik XLXS)
ROK II SEM. IV 2016/2017 Studia Niestacjonarne I-go stopnia (plik XLXS)DYŻURY
W SESJI EGZAMINACYJNEJ 2017/2018 LATO

DR HAB. PROF. UŚ A.LIMAŃSK
pokój 349
12 i 16 lipca 2018r.
od godz. 12 - 13.30
PROF DR HAB. R.SLAVYUK
pokój 345
18.06.2018r. godz. 9.00
DR B.BATKO
sala 346
11 czerwca (pon) 11.00 – 12.00 sala 213;
17 czerwca (ni) – 12.00 – 13.00 sala 433;
22 czerwca (pi) – 13.00 – 14.00 sala 433;
od 25 czerwca do 25 lipca – wtorek 11.00 – 12.00
DR K.SZLICHCINSKI
DR M.OCHWAT
pokój 346
15.06.2018r. godz. 11.00 - 12.00
20.06.2018r. godz. 11.15 - 12.15
27.06.2018r. godz. 10.00 - 11.00
12.09.2018r. godz. 11.00 - 12.00
19.09.2018r. godz. 10.00 - 11.00
Dr S.MIELIMĄKA
sala 417a
18.06.2018 godz. 8.00 – 9.00
25.06.2018 godz. 11.00 - 12.00
02.07.2018 godz. 9.00 - 10.00
05.07.2018 godz. 11.00 - 12.00
12.07.2018 godz. 11.00 - 12.00
19.07.2018 godz. 9.00 - 10.00
26.07.2018 godz. 9.00 - 10.00
Dr B.SMORCZEWSKA
sala 345
20.06.2018r. godz. 9.30 - 11.00

UWAGA ! PROSZĘ ZWRACAĆ UWAGĘ NA ZMIANY W TERMINACH DYŻURÓWOPIS KIERUNKU

Kierunek: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Poziom: I
Liczba semestrów: 6
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
profil: praktyczny
tytuł zawodowy: licencjat

Studia zarządzanie zasobami ludzkimi są odpowiedzią na pojawiające się zapotrzebowanie rynku. Przygotowują pracowników wyposażonych w wiedzę teoretyczną, a także w praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające zarówno zrozumienie specyfiki współczesnej gospodarki z jej tendencjami rozwojowymi, jak i podejmowanie działań kreatywnych i innowacyjnych z wykorzystaniem potencjału ludzkiego w organizacji, także jego różnorodności. Stąd też wynika praktyczny profil studiów – ponad 70% wymiaru godzin zawartych w planie studiów, to godziny związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym realizowane zarówno na uczelni jak i poza nią w rzeczywistych organizacjach (3 miesiące praktyk zawodowych).

Realizację programu kształcenia zapewnia odpowiednio dobrana kadra naukowo – dydaktyczna składająca się w głównej mierze z przedstawicieli nauk społecznych: psychologia pracy i organizacji, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia działająca we współpracy z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej i trzeciego sektora, których wspólnym celem jest rozwijanie wiedzy studentów, ich umiejętności i postaw, niezbędnych dla występowania w roli specjalisty zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:
  • na stanowiskach kierowniczych działów personalnych, kadr i płac,
  • w organizacjach sektora publicznego i prywatnego jako specjalista ds.: zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudniania i rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania wynikami pracy itp.,
  • jako menedżer zarządzający pracą zespołów ludzi,
  • jako konsultant ds. personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych,
  • jako doradca zawodowy w urzędach pracy, biurach aktywizacji bezrobotnych, centrach kariery i centrach informacji zawodowej,
  • jako doradca zawodowy w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i akademickich biurach karier,
  • jako menedżer i specjalista w firmach doradztwa personalnego,
  • jako menedżer i specjalista w firmach szkoleniowych,
  • we własnych firmach doradczych i szkoleniowych - samozatrudnienie


REKRUTACJA