Studia doktoranckie - stypendia


STYPENDIUM MINISTRA
STYPENDIA DOKTORANCKIE
 • Kryteria przyznawania stypendium oraz przewodnik oceny osiągnięć doktoranta (przewodnik dotyczy doktorantów II roku), (Pobierz plik DOCX),
 • Wniosek o stypendium doktoranckie (I –rok) – (Pobierz plik DOCX),
 • Wniosek o stypendium doktoranckie (II –rok) – (Pobierz plik DOCX),
 • Numer konta bankowego (informacja potwierdzona przez bank),
 • Kopia sprawozdania z działalności naukowej 2017/2018 (dot. doktorantów od II roku)
 • Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innej dyscyplinie naukowej/kierunku studiów, załącznik nr 8, (Pobierz plik DOCX).
Wniosek o stypendia doktoranckie należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (pok. 13)
w terminie: 01.10.2018 – 10.10.2018 r.

STYPENDIA Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ
 • Kryteria przyznawania stypendium oraz przewodnik oceny osiągnięć doktoranta za rok akademicki 2017/2018 (przewodnik dotyczy doktorantów od II roku), (Pobierz plik DOCX),
 • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej dla I roku
  (Pobierz plik DOCX),
 • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej od II roku
  (Pobierz plik DOCX),
 • Kopia sprawozdania z działalności naukowej w roku 2017/2018 (dot. doktorantów od II roku),
 • Numer konta bankowego (informacja potwierdzona przez bank),
 • Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innej dyscyplinie naukowej/kierunku studiów, załącznik nr 8 (Pobierz plik DOCX),
Wnioski o stypendia z dotacji projakościowej z w/w załącznikami należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (pok. 13) w terminie 01.10.2018 r. – 22.10.2018 r.

Stypendia dla najlepszych doktorantów
 • Kryteria przyznawania stypendium oraz przewodnik oceny osiągnięć doktoranta (przewodnik dotyczy doktorantów od II roku), (pobierz plik DOCX),
 • Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innej dyscyplinie naukowej/kierunku studiów, załącznik nr 8 (Pobierz plik DOCX),
 • Wniosek dla najlepszego doktoranta - I rok (Pobierz plik PDF),
 • Wniosek dla najlepszego doktoranta - II-IV rok (Pobierz plik PDF),
 • Kopia sprawozdania z działalności naukowej w roku 2017/2018,
 • Numer konta bankowego (informacja potwierdzona przez bank).
Wnioski z w/w załącznikami należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (pok.13 ) w terminie 01.10.2018-10.10.2018 r.

Sekretariat studiów doktoranckich czynny:
poniedziałek 10.00-17.00
wtorek 8.00-15.00
środa 13.00-15.00
czwartek 8.00-15.00
piątek nieczynny

pokój nr 13 tel. 32 3599-826