Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wns

Studia doktoranckie - stypendia


STYPENDIA DOKTORANCKIE
  • Kryteria przyznawania stypendium oraz przewodnik oceny osiągnięć doktoranta (Pobierz plik PDF),
  • Wniosek o stypendium doktoranckie (II i III rok) (Pobierz plik DOCX),
  • Jeśli nastąpiła zmiana konta bankowego należy złożyć nowy numer konta (informacja potwierdzona przez bank),
  • Kopia sprawozdania z działalności naukowej 2018/2019,
  • Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innej dyscyplinie naukowej/kierunku studiów, załącznik nr 8. (Pobierz plik DOCX)
Wniosek o stypendia doktoranckie należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (pok. 13)
w terminie: 01.10.2019 – 15.10.2019 r.

STYPENDIA Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ
  • Kryteria przyznawania stypendium oraz przewodnik oceny osiągnięć doktoranta (Pobierz plik PDF),
  • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej (Pobierz plik DOCX),
  • Kopia sprawozdania z działalności naukowej w roku 2018/2019,
  • Jeśli nastąpiła zmiana konta bankowego należy złożyć nowy numer konta bankowego (informacja potwierdzona przez bank),
  • Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innej dyscyplinie naukowej/kierunku studiów, załącznik nr 8. (Pobierz plik DOCX)
Wnioski o stypendia z dotacji projakościowej z w/w załącznikami należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (pok. 13)w terminie 01.10.2019 r. – 15.10.2019 r.

STYPENDIUM REKTORA

Termin składania wniosków o stypendium Rektora upływa 10 października 2019 r.

Sekretariat studiów doktoranckich czynny:
poniedziałek 10.00-17.00
wtorek 8.00-15.00
środa 13.00-15.00
czwartek 8.00-15.00
piątek nieczynny

pokój nr 13 tel. 32 3599-826