Studia doktoranckie - stypendia


STYPENDIUM MINISTRA

Sekretariat studiów doktoranckich czynny:
Poniedziałek – 9.30.-17.00
Wtorek – 8.00-15.00
Środa – 8.00-15.00
Czwartek – 8.00-15.00
pokój nr 13 tel. 32 3599-826